suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Anmälan av uppgifter angående detaljförsäljning av el

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Detaljförsäljare av el ska lämna Energimyndigheten uppgifter om detaljförsäljningen av el.

Försäljaren ska uppge detaljpriserna på el genom vilka detaljförsäljaren allmänt tillhandahåller el till konsumenter och andra elanvändare vars driftsställe är utrustat med en huvudsäkring på högst 3 x 63 ampere eller till vars eldriftsställe köps högst 100 000 kilowattimmar el per år.

Försäljaren ska informera om försäljningsvillkor som hänför sig till elförsäljningsprodukten och som ur konsumentens synvinkel väsentligt avviker från de elförsäljningsvillkor som allmänt iakttas inom branschen.

Säljaren ska årligen ange följande nyckeltal:

  • antalet driftsställen och den sammanlagda årsförbrukningen fördelat enligt driftsställen
  • försäljning av el från förnybara energikällor
  • antal elförsäljningsavtal

Gör så här

Lämna in prisuppgifterna och nyckeltalen för detaljhandeln med el genom att mata in dem i Energimyndighetens prisinformationssystem.

Skicka elförsäljningsvillkoren till Energimyndigheten i första hand per e-post till Energimyndighetens registratorskontor. Du kan också skicka försäljningsvillkoren per post till Energimyndigheten.

För vem och på vilka villkor

Användningen av tjänsten för jämförelse av elpris förutsätter att företaget har befullmäktigat sin användare med Suomi.fi-fullmakt.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEnergimyndigheten
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 29.1.2021