suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

NIS-anmälan om informationssäkerhetsincidenter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Centrala aktörer och tjänsteleverantörer som är kritiska för försörjningsberedskapen ska underrätta myndigheterna om informationssäkerhetsincidenter i nät- och informationssystemet.

Denna anmälningsblankett gör det möjligt att anmäla informationssäkerhetsincidenter till myndigheterna inom den egna branschen i enlighet med NIS-direktivet. Anmälan kan samtidigt också lämnas in till Cybersäkerhetsce ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten omfattar endast rapporteringsskyldiga aktörer enligt EU:s NIS-direktiv och den nationella lagstiftningen.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Andra ansvariga organisationer

Energimyndigheten, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, NTM-centralen

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 7.11.2023