suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

NIS-anmälan om informationssäkerhetsincidenter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Centrala aktörer och tjänsteleverantörer som är kritiska för försörjningsberedskapen ska underrätta myndigheterna om informationssäkerhetsincidenter i nät- och informationssystemet.

Denna anmälningsblankett gör det möjligt att anmäla informationssäkerhetsincidenter till myndigheterna inom den egna branschen i enlighet med NIS-direktivet. Anmälan kan samtidigt också lämnas in till Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten omfattar endast rapporteringsskyldiga aktörer enligt EU:s NIS-direktiv och den nationella lagstiftningen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Andra ansvariga organisationerEnergimyndigheten, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 11.4.2022