suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förteckning över NIS-rapporteringsskyldiga aktörer

  • Webbsida

Centrala aktörer och tjänsteleverantörer som är kritiska för försörjningsberedskapen ska underrätta myndigheterna om informationssäkerhetsincidenter i nät- och informationssystemet. På den här sidan hittar du en lista över NIS-rapporteringsskyldiga aktörer.

På sidan kan du också gå till anmälningsblanketten.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 11.4.2022