suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mer information om EU:s direktiv om nät-och informationssäkerhet (NIS-direktivet)

  • Webbsida

NIS-direktivet innehåller bestämmelser om informationssäkerhetsskyldigheter och störningsrapportering inom flera olika sektorer. I Finland regleras skyldigheterna i dessa sektorers egna lagstiftning och de övervakas av sektorernas tillsynsmyndigheter. Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar digitala tjänster och infrastruktur samt koordinerar nationellt och ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 11.4.2022