suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Elektroniskt ärendehanteringssystem för hållbarhetskriterier (KEKRI)

  • E-tjänst

KEKRI-systemet är ett ärendehanteringssystem för hållbarhetssystem för biomassabränslen. Verksamhetsutövare som avses i hållbarhetslagen och som använder biomassabränslen i produktionen av el, värme och kyla kan använda systemet för att uträtta ärenden. Systemet används dessutom av kontrollörer av hållbarhetskriterier som godkänts av Energimyndigheten.

I systemet kan man ansöka om godkännande av ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Energimyndigheten

Område

Hela Finland

Tillgängliga språk

finska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 6.5.2021