suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Jämförelse av elpris

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I jämförelsen av elpriset kan du jämföra olika elförsäljares elavtalsprodukter på basis av driftsställets postnummer. Jämförelsen av elpriserna är en tjänst som upprätthålls av Energimyndigheten och till vilken elförsäljarna är skyldiga att meddela de priser och avtalsvillkor med vilka de i allmänhet erbjuder konsumenter eller andra småkunder produkter.

Elprisjämförelsen söker elprodukter som pas ...

Gör så här

Ange driftsställets postnummer och uppskatta årsförbrukningen i elprisjämförelsen. Uppgifterna om den årliga förbrukningen hittar du enklast på din elfaktura, men du kan också uppskatta din elförbrukning med hjälp av exemplen på sidan.

I den preciserade sökningen kan du bestämma storleken på driftställets huvudsäkring, avtalstyp, mätmetod (allmän, tidsel eller säsongsel) samt elens ursprung.

Prisinformationstjänsten listar de elprodukter enligt sökvillkoren som erbjuds för driftsstället. Om du vill byta elavtal ska du kontakta önskat elbolag.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 29.1.2021