suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ansökningsblankett för naturgasnätstillstånd för slutna distributionsnät

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten ansöker du om elnätstillstånd för slutna eldistributionsnät. Inkludera de utredningar och bilagor som nämns i blanketten i tillståndsansökan enligt ifyllnadsanvisningarna. Fyll i ansökningsblanketten med bilagor elektroniskt. Blanketten och bilagorna ska undertecknas för hand.

Tjänster

Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 29.6.2022