suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ansökningsblankett för naturgasnätstillstånd för slutna distributionsnät

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten ansöker du om elnätstillstånd för slutna eldistributionsnät. Inkludera de utredningar och bilagor som nämns i blanketten i tillståndsansökan enligt ifyllnadsanvisningarna. Fyll i ansökn ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Energimyndigheten
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 29.6.2022