suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om informationssäkerhetsincident

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Privatpersoner, företag och organisationer kan underrätta Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenter om kränkningar av informationssäkerheten, såsom nätfiske eller överbelastningsattacker, samt om försök till sådana kränkningar. Utifrån kontakterna utreder Cybersäkerhetscentret kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten som riktas mot webbtjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster, samlar in information om dessa händelser och informerar om informationssäkerhetsfrågor. Cybersäkerhetscentret hjälper också med informationssäkerhetsfrågor. Utöver den allmänna informationssäkerhetskunskapen kan hjälpen vara av teknisk natur.

Den skadliga posten ska skickas per e-post till adressen cert@traficom.fi. Det är inte möjligt att använda blanketten ”anmäl till oss" som finns på vår webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, engelska, finska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 11.4.2022