suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om att bli godkänd som luftfartsläkare, sjömansläkare, järnvägsläkare eller järnvägspsyko

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan lämna in en ansökan om att bli godkänd som luftfartsläkare, sjömansläkare, järnvägsläkare eller järnvägspsykolog och tillhörande bilagor via denna tjänst. Ansökan ska innehålla en redogörelse för den utbildning på grundval av vilken du ansöker om godkännande eller förnyande av ditt godkännande samt, i det fall att du ansöker om förnyande, en uppskattning av antalet undersökningar du har utfört under godkännandeperioden med angivande av vilken typ de har varit av.

För ytterligare information vänligen kontakta enheten trafikmedicin på adressen liikennelaaketiede(at)trafi.fi.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 7.11.2019