suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om förartillstånd

  • Utskrivbar blankett

Förartillståndet beviljas innehavaren av gemenskapstillståndet för godstrafik och denne ska ge originalexemplaret av förartillståndet till föraren när denne utför tillståndshavarens körningar. Tillstå ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 25.5.2021