suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om förartillstånd

  • Utskrivbar blankett

Förartillståndet beviljas innehavaren av gemenskapstillståndet för godstrafik och denne ska ge originalexemplaret av förartillståndet till föraren när denne utför tillståndshavarens körningar. Tillstå ...

Läs mer

Blankett

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.5.2020