suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansök om godkännande hos utbildningsorganisationer för taxitrafik

  • Utskrivbar blankett

Fyll i alla uppgifter som krävs i ansökan.

Ansökan undertecknas av en person med firmateckningsrätt i företaget eller organisationen. Undertecknandet kan ske elektroniskt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 1.9.2021