suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Godkännande hos utbildningsorganisationer för taxitrafik

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Traficom beviljar utbildningsorganisationer för taxitrafik godkännande. Endast ansökningar som lämnats in med den officiella ansökningsformulär behandlas.

Gör så här

Anvisningar för att ansöka om godkännande

1:Kontroller att förutsättningarna uppfylls

2:Fyll i ansökningsblanketten (E725)

Fyll i alla uppgifter som krävs i ansökan.

Ansökan undertecknas av en person med firmateckningsrätt i företaget eller organisationen. Undertecknandet kan ske elektroniskt.

3:Skaffa och bifoga nödvändiga bilagor

4:Sänd ansökan jämte bilagor till Traficom

Skicka ansökan jämte bilagor elektroniskt till kirjaamo@traficom.fi eller per post: Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 Traficom

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

120€

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 1.9.2021