suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om befrielse från bränsleavgift

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för ansökan enligt 30 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003) om befrielse för fordon. På grund av ett fordons stora omfång, sällsynta användningstillfällen eller annat motsvarande särs ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.11.2021