suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Utredning över förkommet/förstört flygcertifikat eller medicinskt intyg

  • E-tjänst

Blanketten används för att ansöka om återutfärdande av flygcertifikat eller medicinskt intyg om det tidigare certifikatet eller intyget har förkommit eller förstörts eller om innehavarens namn har änd ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 10.1.2022