suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anvisningar om bedömning av körhälsa för hälso- och sjukvårdspersonal

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med anvisningen är att stödja läkaren i bedömningen av körhälsan hos en enskild förare och i att fatta beslut samt informera om hur man ansöker om och förnyar körkort. Läkare kan också utnyttja anvisningarna för att motivera sitt beslut om körförmågan för den som undersöks. Anvisningarna om bedömningen av körhälsan ger även läkarna förhållningsregler för hur de ska agera i situationer där förarens hälsotillstånd har försämrats i den mån att hans eller hennes körning utgör ett hot mot trafiksäkerheten och bör begränsas. Trafi har inte befogenhet att ta ställning till bedömningen av en enskild förares körförmåga, det ansvarar läkaren som bedömt körhälsan för. Polisen är behörig myndighet i ärenden som gäller en enskild förares körrättigheter, inklusive fattande av beslut om ändringar i körrätten med anknytning till förändringar i körhälsan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.9.2020