suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anvisningar om bedömning av körhälsa för hälso- och sjukvårdspersonal

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med anvisningen är att stödja läkaren i bedömningen av körhälsan hos en enskild förare och i att fatta beslut samt informera om hur man ansöker om och förnyar körkort. Läkare kan också utnyttja anvisningarna för att motivera sitt beslut om körförmågan för den som undersöks. Anvisningarna om bedömningen av körhälsan ger även läkarna förhållningsregler för hur de ska agera i situationer där f ...

Gör så här

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.5.2022