suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om glidarförteckning

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för att lämna ansökan om förteckning, märkning och beteckning av glidare, annan än med fotstart, till Trafiksäkerhetsverket enligt punkt 2.6 i luftfartsföreskriften OPS M2-9.

Blankett

Blankett ID: LU3009

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.9.2020