suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om glidarförteckning

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Blanketten används för att lämna ansökan om förteckning, märkning och beteckning av glidare, annan än med fotstart, till Trafiksäkerhetsverket enligt punkt 2.6 i luftfartsföreskriften OPS M2-9.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.