suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Rätt att se de egna personuppgifterna och rätt att få uppgifterna korrigerade

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Traficom är en myndighet som samlar in och hanterar personuppgifter för att utföra sina lagstadgade uppgifter. Du har rätt att se personuppgifterna som gäller dig och om du upptäcker fel eller brister i personuppgifterna har du rätt att kräva att uppgifterna korrigeras.

Som inloggad användare kan du se dina uppgifter i tjänsten Mina ärenden.

Använd denna tjänst om

 • Du vill se dina fordonsuppgifter
 • Du vill se dina farkost- och fartygsuppgifter
 • Du vill se dina körkorts- och körrättsuppgifter
 • Du vill skriva ut ett körkortsutdrag
 • Du vill se och skriva ut dina uppgifter om yrkeskompetens i vägtrafiken
 • Du vill se dina uppgifter om sjöfartsbehörigheter
 • Du vill skriva ut ett sjötjänstutdrag
 • Du vill få tillgång till dina personuppgifter som registrerats i Traficoms övriga register
 • Du vill rätta inexakta eller felaktiga personuppgifter som gäller dig eller komplettera eventuella bristfälliga personuppgifter.

Tjänsten innehåller följande uppgifter:

Dina fordonsuppgifter

 • Du kan se dina nuvarande fordonsuppgifter. I tjänsten ser du dina fordon som finns i registret samt dina överlåtelseanmälda fordon.

Dina farkost- och fartygsuppgifter

 • Du kan se dina nuvarande farkost- och fartygsuppgifter. I tjänsten ser du dina farkoster och fartyg som finns i registret samt dina överlåtelseanmälda farkoster.

Dina föraruppgifter

 • Du kan kontrollera dina uppgifter om körrätt och körkort.
 • Du kan skriva ut ett körkortsutdrag.

Dina uppgifter om yrkeskompetens i vägtrafiken

 • Du kan granska och skriva ut dina uppgifter om grundläggande utbildning och fortbildning för yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt för taxiförare i dina ADR-körtillståndsuppgifter, dina förarkortsuppgifter, förares yrkeskompetensbevis och körtillstånd för taxiförare.

Din yrkeskompetens i sjöfarten

 • Du kan granska dina uppgifter om kompetens, utbildning och sjötjänst som finns i registret
 • Du kan skriva ut ett sjötjänstutdrag.

Gör så här

Att beakta

 • För att öppna pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader, som kan laddas ner gratis på webben på adressen www.adobe.com/se.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningar

 • Tjänsten kräver identifiering

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021