suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Avställning av fordon

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om ditt fordon inte används under vissa perioder, kan du tillfälligt avställa det och samtidigt få besparingar i fordonskostnaderna.

Avställningen träder i kraft genast. Du kan ändå använda fordonet till slutet av anmälningsdagen, om den periodiska besiktningen och trafikförsäkringen är i kraft, registreringsskyltarna är fästa och fordonsskatten är betald. Efter detta får fordonet inte användas i trafiken innan påställning. Missbruk orsakar tilläggsskatt på minst 1000 €.

Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid. Registreringsskyltarna behöver inte returneras i samband med avställning.

Ingen fordonsskatt uppbärs på bilar under den tid då avställningen gäller (bortsett avställningsdagen). Betald skatt gottgörs i följande debetsedel. Om du påställer bilen mellan två avställningar, debiteras för den tid du använder fordonet minst 10 € i fordonsskatt (det minsta fordonsskattebelopp som debiteras).

Avställningens påverkan på försäkringspremiens storlek beror på ditt försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Kontrollera saken med ditt försäkringsbolag. Det tar några dagar innan avställningen uppdateras till försäkringsbolagens system. Om du vill säga upp trafikförsäkringen helt och hållet i samband med avställningen, bör du komma överens om det med försäkringsbolaget.

Om du har sålt ditt fordon, kan du inte längre avställa det. Gör en överlåtelseanmälan för att försäkra dig om att din skyldighet att betala fordonsskatt och trafikförsäkring för fordonet upphör.

Om du aldrig mer tänker använda fordonet, gör då en slutlig avregistrering av fordonet. För en slutlig avregistrering kan du avgiftsfritt lämna din bil till ett av Finlands Bilåtervinning Ab:s auktoriserade mottagningsställen för skrotfordon.

Gör så här

Det förmånligaste är att göra anmälan i Traficoms e-tjänster.

Alternativa tjänstekanaler

- Personligt besök på registreringskontoret eller ett verksamhetsställe för ett besiktningskontor som sköter registreringar

- Elektronisk självbetjäning via ditt försäkringsbolag

För vem och på vilka villkor

Förutsättningar för avställning

- Du är fordonets ägare eller innehavare och minst 15 år.

- Tjänsten förutsätter identifiering.

- Om ägaren eller innehavaren är en organisation, ska denna ha ett gällande FO-nummer. Identifieringen sker med en KATSO-kod

Tjänsten kan inte användas, om

- fordonet har ett förbud mot registreringsändring

- behandling av fordonsuppgifterna pågår

- fordonet har en anteckning om avregistrering eller slutlig avregistrering.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.9.2020