suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om sportflygarcertifikat / -behörighet

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Blanketten används för att ansöka om certifikat och/eller behörighet för sportflygare eller dess förlängning eller förnyelse. Med sportflygare avses t.ex. segelflygare, ultralättflygare och ballongpiloter.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.