suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om sportflygarcertifikat / -behörighet

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för att ansöka om certifikat och/eller behörighet för sportflygare eller dess förlängning eller förnyelse. Med sportflygare avses t.ex. segelflygare, ultralättflygare och ballongpil ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021