suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Televerksamhetsanmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan om allmän televerksamhet till Kommunikationsverket innan verksamheten inleds. Anmälan görs på en elektronisk blankett.

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om sådana förändringar i verksamheten som är relevanta för de anmälda uppgifterna och om avslutande av verksamheten. Också dessa anmälningar görs på en elektronisk blankett.

Gör så här

Anmälan görs på en elektronisk blankett.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 11.2.2020