suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Meddelande om luftvärdighetsgranskning / förlängning

  • E-tjänst

Denna blankett används för att meddela om luftvärdighetsgranskning eller förlängning av dess giltighet. Till anmälan ska bifogas antingen ett granskningsbevis avseende luftvärdighet (ARC), en rekommendationsrapport eller en redogörelse om varför ARC inte har beviljats.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 5.12.2023