suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Kommersiell specialflygverksamhet (SPO)

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För kommersiell specialflygverksamhet krävs Traficoms tillstånd eller anmälan till Traficom, beroende på om specialflygverksamheten enligt luftfartsföreskriften OPS M1-33 är specialflygverksamhet med hög risk eller inte. Med specialflygverksamhet (flygarbete) avses vilken annan verksamhet än kommersiell lufttransport som helst, när luftfartyget används för specialuppgifter inom t.ex. jordbruk, byggverksamhet, fotografering, kartläggning, spaning, patrullering och reklambogsering. Till detta hör dessutom fallskärmshoppning, bogsering av segelflygplan och konstflygning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6954.pdf

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.12.2021