suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Betal-tv-anmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En verksamhetsutövare som är etablerad i Finland ska göra en anmälan till Traficom om tillhandahållande av betal-tv-verksamhet innan verksamheten inleds. Anmälan görs på en elektronisk blankett.

Traficom ska utan dröjsmål underrättas om sådana förändringar i verksamheten som är relevanta för de anmälda uppgifterna och om avslutande av verksamheten. Också dessa anmälningar görs på en elektronisk blankett.

Gör så här

Anmälan görs på en elektronisk blankett.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021