suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om taxitrafiktillstånd

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Med stöd av ett taxitrafiktillstånd får man bedriva yrkesmässig persontransport på väg med personbil, paketbil, lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.