suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om taxitrafiktillstånd och ändringar som gäller tillståndet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ansök om ett taxitrafiktillstånd som ger dig rätten att bedriva taxitrafik, dvs. yrkesmässig persontransport med personbil, paketbil, lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling. Du ska även göra en anmälan till Traficom om bedrivande av godstrafik om du endast transporterar gods (utan passagerare) med fordonet du använder för taxitrafik och fordonets eller fordonskombinationens totalmassa är över 2 000 kg men högst 3 500 kg.

Använd denna tjänst när

Du ansöker om ett nytt taxitrafiktillstånd

Du ansöker om förnyelse av taxitrafiktillstånd

Du gör en namn-/adressändring för tillståndshavaren

Du ansöker om en ändring beträffande tillståndshavarens företagsform

Du ansöker om en ändring beträffande personen som ansvarar för trafiken

Du ber om sammanslagning av dina taxitillstånd till ett taxitrafiktillstånd

Du ansöker om ett nytt trafiktillstånd för att ersätta ett tillstånd som tappats bort/förstörts

Du gör en anmälan om att trafikeringen upphör

Du gör en anmälan om bedrivande av godstrafik med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 2 000 kg men högst 3 500 k

Gör så här

Du kan skicka tillståndsblanketten som du skrivit ut och fyllt i samt eventuella bilagor till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafiktillstånd, PB 320, 00059 TRAFICOM.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 14.12.2021