suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Utsedda tekniska tjänster

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En utsedd teknisk tjänst kan utföra provningar på fordon och komponenter enligt direktiv, förordningar och/eller E-reglementen samt tillsyn av att tillverkarnas produktion överensstämmer med kraven.

Som typgodkännandemyndighet utser och meddelar Traficom de tekniska tjänster som utför provningar enligt förordningarna och direktiven till EU-kommissionen och de som utför provningar enligt E-reglementen till FN.

De tekniska tjänsternas bedömningar, provningar och kontroller utförs när typgodkännande ansöks för fordon eller komponenter. Genom den tekniska tjänstens provningsredogörelse kan man även påvisa att fordonen överensstämmer med kraven i samband med ett enskilt godkännande.

De tekniska tjänsterna indelas i olika grupper beroende på den funktion de utför i enlighet med EU-förordningarna 2018/858, 168/2013 och 167/2013 samt enligt Förenta nationernas dokument ECE/TRANS/WP.29/1059:

kategori A = provningar som utförs i egna, tillverkarens eller i en tredje parts utrymmen

kategori B = övervakning av provningar som utförs i tillverkarens eller i en tredje parts utrymmen

kategori C = undersökningar som relaterar till tillsynen av överensstämmelsen av produktionen med kraven och av tillverkarens kvalitetshanteringssystem (CoP)

kategori D = kontroll eller provningar av prover från produktionen eller tillsyn av denna

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 24.11.2020