suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Utsedda tekniska tjänster

  • Webbsida

En utsedd teknisk tjänst kan utföra provningar på fordon och komponenter enligt direktiv, förordningar och/eller E-reglementen samt tillsyn av att tillverkarnas produktion överensstämmer med kraven.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 6.10.2020