suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Anmälan om inledning av kontroll av draganordningar inför besiktning

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ett ställe som kontrollerar dragaordningar ska lämna en anmälan till Trafiksäkerhetsverket innan det inleder sin verksamhet. En årsavgift tas ut av de kontrollställen som har lämnat en anmälan. Beloppet på avgiften framgår av den prislista som finns på Trafis webbsidor.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.