suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om verkstadstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för tillståndspliktig verkstadsverksamhet kan sökas hos Traficom med en elektronisk blankett. Blanketten fylls i elektroniskt, och tillhörande dokument kan även skickas i elektroniskt format som bilaga till ansökan.

Tillstånd och anmälningar för tillstånds- och anmälningspliktiga bilverkstäder gäller för enskilda verksamhetsställen.

Årsavgiften är 120 €/tillstånd för en tillståndspliktig bilverkstad och 60 €/anmälan för en anmälningspliktig bilverkstad.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Årsavgiften är 120 €/tillstånd för en tillståndspliktig bilverkstad och 60 €/anmälan för en anmälningspliktig bilverkstad.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 29.4.2022