suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om typgodkännande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med typgodkännande avses ett internationellt eller nationellt erkänt förfarande, där en godkännandemyndighet certifierar att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de tekniska krav som ställs på den. Användningen av en typgodkänd produkt i vägtrafik får inte hindras i något land som har erkänt det i frågavarande godkännandeslaget i sin egen lagstiftning. Transport- och kommunikationsverket Trafi ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 14.12.2021