suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om godstrafiktillstånd

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Med stöd av ett godstrafiktillstånd får yrkesmässig godstransport bedrivas med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 3 500 kg.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.