suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om godstrafiktillstånd

  • Utskrivbar blankett

Med stöd av ett godstrafiktillstånd får yrkesmässig godstransport bedrivas med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 3 500 kg.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021