suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Offentliga föraruppgifter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utgående från en persons namn och födelsedatum kan du avgiftsfritt kontrollera uppgifterna om personens giltiga körrätt, körkortsklass och yrkeskompetens.

Tjänsten innehåller information om

giltig körrätt

körkortsklass

giltig yrkeskompetens

anteckning om yrkeskompetens med specialvillkor 95 på körkortet och dess klasser

förarens yrkeskompetenskort och typen av yrkeskompetens

förarkort

ADR-körtillstånd, dess underkategorier och klasser

körtillstånd för taxiförare

Tjänsten ger uppgifter om en giltig finländsk körrätt och om yrkeskompetens.

Tjänsten ger inga uppgifter om sökningskriterierna ger träffar på flera personer eller om personen i fråga inte har en giltig körrätt. Om utlämnandet av uppgifterna omfattas av en begränsning, visas inga uppgifter.

För vem och på vilka villkor

Observera

Uppgifterna i tjänsten kan vara till nytta om man vill försäkra sig om en persons rätt att framföra ett fordon. Uppgifterna i tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.

Endast identifierade personkunder kan använda tjänsten.

Antalet sökningar i tjänsten är begränsade.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 23.3.2021