suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om järnvägssäkerhet

  • E-tjänst

Med blanketten anmäls olyckor och riskfyllda situationer som inträffat på bannätet i enlighet järnvägslagens bestämmelser.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.5.2020