suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Krav på avregistrering av fi-domännamn

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Innehavaren av ett skyddat namn eller varumärke kan begära att Transport- och kommunikationsverket Traficom avregistrerar ett fi-domännamn om innehavaren misstänker att fi-domännamnet kränker det skyddade namnet eller varumärket. Den som framställer kravet kan också kräva att få domännamnet registrerat i sitt namn. Traficom övervakar inte på förhand registreringarnas överensstämmelse med lag. Överensstämmelse bedöms alltid i efterhand när kravet på avregistrering har inletts.

Krav på avregistrering av fi-domännamn behandlas vid Traficom på finska och svenska. Verket översätter inte krav som lämnats på andra språk, utan den som framställer kravet ansvarar själv för eventuella översättningar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021