suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Skaffa ett fi-domännamn

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Alla företag, organisationer och privatpersoner kan registrera ett fi-domänamn. Registrarer gör registreringar av fi-domännamn till sina kunder samt betjänar kunderna i domännamnsärenden.

Transport- och kommunikationsverket Traficom förvaltar fi-domännamnsregistret. Du kan leta efter lediga fi-domännamn och efter en registrar via Traficoms söktjänster.

Gör så här

När du vill registrera ett fi-domännamn, gör så här:

 1. Kontrollera om domännamnet är ledigt.
 2. Kontrollera att det ansökta domännamnet inte baserar sig på en annans skyddade namn eller märke.
 3. Kontakta din registrar som sköter registreringen för dig.

För vem och på vilka villkor

Innan ett domännamn registreras ska man se till att det domännamn man ansöker om är lagenligt. Ett fi-domännamn får inte kränka ett skyddat namn eller varumärke.

Enligt lagen är följande namn och märken skyddade:

 • namn införda i handels- eller stiftelseregistret
 • namn införda i föreningsregistret
 • märken införda i Finlands varumärkesregister
 • Europeiska gemenskapens varumärkesregister
 • namn på offentliga samfund, statliga affärsverk, självständiga offentligrättsliga inrättningar och offentligrättsliga föreningar
 • namn på främmande staters representationer eller på organ i dem.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021