suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om luftrumsreservering

  • Utskrivbar blankett

Förutom en permanent luftrumsstruktur kan Transport- och kommunikationsvärket Traficom inrätta tillfälliga luftrumsstrukturer. Principerna för flexibel användning av luftrummet beskrivs närmare i ASM-handboken. I enlighet med luftfartslagen kan Transport- och kommunikationsvärket Traficom begränsa eller förbjuda luftfart inom ett visst område i högst två veckor. Transport- och kommunikationsvärket ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 10.1.2022