suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om luftrumsreservering

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förutom en permanent luftrumsstruktur kan Trafiksäkerhetsverket inrätta tillfälliga luftrumsstrukturer. Principerna för flexibel användning av luftrummet beskrivs närmare i ASM-handboken.

I enlighet med luftfartslagen kan Trafiksäkerhetsverket begränsa eller förbjuda luftfart inom ett visst område i högst två veckor. Trafiksäkerhetsverket kan också fatta beslut om att inrätta tillfälliga farliga områden.Tillfälliga luftrumsreserveringar förutsätter en AIP Supplement-publikation. Målet är att denna publiceras 2 veckor innan verksamheten inleds. Innan beslutet om att inrätta ett område hör Trafiksäkerhetsverket olika intressentgrupper inom luftfart om ärendet.

Framställningar om tillfälliga luftrumsstrukturer ska skickas till Trafiksäkerhetsverket senast 8 veckor innan den planerade verksamheten inleds.

Det är också möjligt att betala en e-ansökan som en e-betalning via e-tjänsten. Priset på ansökan är 320 euro.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 24.2.2020