suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om luftrumsreservering

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förutom en permanent luftrumsstruktur kan Trafiksäkerhetsverket inrätta tillfälliga luftrumsstrukturer. Principerna för flexibel användning av luftrummet beskrivs närmare i ASM-handboken.

I enlighet med luftfartslagen kan Trafiksäkerhetsverket begränsa eller förbjuda luftfart inom ett visst område i högst två veckor. Trafiksäkerhetsverket kan också fatta beslut om att inrätta tillfälliga farliga o ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.6.2023