suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om luftrumsreservering

  • E-tjänst

Förutom en permanent luftrumsstruktur kan Trafiksäkerhetsverket inrätta tillfälliga luftrumsstrukturer. Principerna för flexibel användning av luftrummet beskrivs närmare i ASM-handboken.

I enlighet m ...

Läs mer

Webbsida

https://lomake.fi/forms/xml/TRAFI/LU3632/se
E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.5.2019