suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om luftrumsreservering

  • E-tjänst

Förutom en permanent luftrumsstruktur kan Traficom inrätta tillfälliga luftrumsstrukturer. Principerna för flexibel användning av luftrummet beskrivs närmare i ASM-handboken.

I enlighet med luftfartslagen kan Traficom begränsa eller förbjuda luftfart inom ett visst område i högst två veckor. Traficom kan också fatta beslut om att inrätta tillfälliga farliga områden.Tillfälliga luftrumsreserveringa ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 26.1.2022