suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Sökning av mikrofonfrekvenser

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Söktjänsten är en kartbaserad tjänst. Tillämpningen visar de frekvenser som är tillgängliga för mikrofoner på en vald plats. Det kan gälla en enskild mikrofons mittfrekvens som inte längre behövs för televisionsverksamheten eller den lägsta och högsta mittfrekvensen inom ett ledigt frekvensområde både på TV-VHF- och på TV-UHF-banden.

Med hjälp av tjänsten kan du söka tillgängliga frekvenser för trådlösa mikrofoner inom frekvensområdena 174–230 MHz och 470–694 MHz för markbunden digital-tv.

Gör så här

Tjänsten finns på sidan https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/kommunikationsnat/tradlosa-kameror-videolankar-och-mikrofoner

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 11.2.2020