suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sökning av mikrofonfrekvenser

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Söktjänsten är en kartbaserad tjänst. Tillämpningen visar de frekvenser som är tillgängliga för mikrofoner på en vald plats. Det kan gälla en enskild mikrofons mittfrekvens som inte längre behövs för televisionsverksamheten eller den lägsta och högsta mittfrekvensen inom ett ledigt frekvensområde både på TV-VHF- och på TV-UHF-banden.

Med hjälp av tjänsten kan du söka tillgängliga frekvenser för t ...

Gör så här

Tjänsten finns på sidan https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/kommunikationsnat/tradlosa-kameror-videolankar-och-mikrofoner

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021