suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om bullerbevis

  • E-tjänst

Ansöka om bullerbevis för luftfartyg. Beviset får endast sökas av person i vilkens namn ett luftfartyg är registrerat eller kommer att registreras, eller dennes ombud. Som bilaga till ansökan behovs: ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.5.2020