suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Järnvägspsykologens utlåtande om psykologisk lämplighet hos förare av rullande materiel

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Med denna blankett tar järnvägspsykologen ställning till den psykiska lämpligheten hos en förare av rullande materiel.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.