suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om utseende av säkerhetsrådgivare

  • E-tjänst

Enligt 92 § i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023) ska den som bedriver transport av farligt gods på väg eller järnväg och som i anslutning till dessa transporter utför förpackning eller lastning eller idkar annan verksamhet med anknytning till säkerheten vid transport av farligt gods utse en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att övervaka och styra denna verksamhet ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.9.2023