suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om bullerbevis

  • Utskrivbar blankett

Med denna blankett kan man ansöka om bullerbevis för luftfartyg. Beviset får endast sökas av person i vilkens namn ett luftfartyg är registrerat eller kommer att registreras, eller dennes ombud. Som b ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.9.2020