suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Digitalt färdskrivarkort

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med det digitala färdskrivarsystemet är att förbättra trafiksäkerheten, säkerställa rättvisa konkurrensvillkor mellan olika transportföretag och -former samt att förbättra förarnas arbetsförhållanden. Digitala färdskrivare används i alla EU-länder och i AETR-medlemsstaterna (bl.a. Ryssland).

Gör så här

FÖRAR- OCH FÖRETAGSKORT SÖKS HOS TRAFICOMS TJÄNSTEPRODUCENT AJOVARMA

VERKSTADS- OCH KONTROLLKORT SÖKS HOS TRAFICOM

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.5.2022