suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Digitalt färdskrivarkort

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med det digitala färdskrivarsystemet är att förbättra trafiksäkerheten, säkerställa rättvisa konkurrensvillkor mellan olika transportföretag och -former samt att förbättra förarnas arbetsförhållanden. Digitala färdskrivare används i alla EU-länder och i AETR-medlemsstaterna (bl.a. Ryssland).

Gör så här

FÖRAR- OCH FÖRETAGSKORT SÖKS HOS TRAFICOMS TJÄNSTEPRODUCENT AJOVARMA

VERKSTADS- OCH KONTROLLKORT SÖKS HOS TRAFICOM

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 17.11.2023