suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om persontrafiktillstånd

  • Utskrivbar blankett

Med stöd av ett persontrafiktillstånd får yrkesmässig persontransport på väg utföras med buss på det finländska fastlandet.

Blankett

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 24.2.2020