suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om persontrafiktillstånd

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Med stöd av ett persontrafiktillstånd får yrkesmässig persontransport på väg utföras med buss på det finländska fastlandet.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.