suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om persontrafiktillstånd

  • Utskrivbar blankett

Med stöd av ett persontrafiktillstånd får yrkesmässig persontransport på väg utföras med buss på det finländska fastlandet.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 29.3.2023