suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd, certifikat och identifierare för radiokommunikation

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För att inneha och använda en radiosändare behöver man alltid ett radiotillstånd om anläggningen inte särskilt har befriats från kravet på tillstånd. Användningen av vissa radiosändare förutsätter dessutom att man har ett personligt behörighetsbevis. Radiotillstånd, certifikat och identifierare som används inom radiokommunikation kan ansökas om hos Traficom.

Gör så här

Radiotillstånd kan ansökas av Traficom på adressen https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 14.12.2021