suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Tillstånd, certifikat och identifierare för radiokommunikation

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För att inneha och använda en radiosändare behöver man alltid ett radiotillstånd om anläggningen inte särskilt har befriats från kravet på tillstånd. Användningen av vissa radiosändare förutsätter dessutom att man har ett personligt behörighetsbevis. Radiotillstånd, certifikat och identifierare som används inom radiokommunikation kan ansökas om hos Traficom.

Gör så här

Radiotillstånd kan ansökas av Traficom på adressen https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 16.5.2020