suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapport om olycka eller tillbud som inträffat i samband med fartygets drift.

  • E-tjänst

Fartygets befälhavare eller redare ska till Transport- och kommunikationsverket rapportera alla olyckor och tillbud som denne får kännedom om att ha inträffat på finska fartyg i samband med fartygets drift. Rapporten ska göras så fort som möjligt efter det inträffade.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 26.1.2022