suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Överföring av skattskyldighet för fordonsskatt

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om såväl ägare som innehavare till fordonet finns antecknade i trafik- och transportregistret, är det innehavaren som är skattskyldig. Som ägare till fordonet kan du ansöka om att bli skattskyldig för fordonsskatten.

Att beakta

Överföringen träder i kraft för respektive fordon när skatteperioden byts, förutsatt att anmälan om överföring eller en ändring av denna har godkänts.

Mottagaren av skattskyldighet ansvarar för skatten enligt de grunder som gäller den ursprunglige skattskyldige.

Om överföringen av skattskyldigheten gjorts för att undvika betalning av skatt kan skatten debiteras som om ändringen inte hade gjorts.

Gör så här

Använd den elektroniska blanketten om

- Du vill överföra skattskyldigheten för ett fordon som du äger från innehavaren till dig själv.

- Du vill ändra eller avsluta avtalet om överföring av skattskyldighet.

Om du inte kan använda den elektroniska ansökan kan du även skriva ut ansökningsblanketten och skicka den till Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM

För vem och på vilka villkor

- Sökanden ska vara mottagaren av skattskyldighet.

- Överföringen kan endast göras från den första innehavaren av fordonet till den första ägaren.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.5.2020