suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Flyghinder

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För att ansöka om flyghindertillstånd ska den som sätter upp hindret först begära ett flyghinderutlåtande Air Navigation Services Finland Ab (ANS Finland). Närmare anvisningar för begäran om utlåtande finns på ANS Finland Ab webbsidor. För vindkraftverk som sätts upp i ett havsområde (redan på området strax utanför stranden) ska även Gränsbevakningsväsendets utlåtande inhämtas.

Flyghindertillstån ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

För att ansöka om flyghindertillstånd ska den som sätter upp hindret först begära ett flyghinderutlåtande Air Navigation Services Finland Ab (ANS Finland

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 17.1.2024