suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Flyghinder

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För att ansöka om flyghindertillstånd ska den som sätter upp hindret först begära ett flyghinderutlåtande Air Navigation Services Finland Ab (ANS Finland). Närmare anvisningar för begäran om utlåtande finns på ANS Finland Ab webbsidor. För vindkraftverk som sätts upp i ett havsområde (redan på området strax utanför stranden) ska även Gränsbevakningsväsendets utlåtande inhämtas.

Flyghindertillstånd behövs inte när det konstateras i flyghinderutlåtandet att hindret inte har någon inverkan på flygsäkerhet. I så fall anses flyghinderutlåtandet utgöra en tillräcklig utredning för att sätta upp hindret, och flyghindertillstånd behöver inte ansökas hos Traficom. Villkoren för uppsättandet av hindret ingår i flyghinderutlåtandet. Oberoende av vad som står i flyghinderutlåtandet har hindrets uppsättare dock alltid rätt att ansöka om flyghindertillstånd hos Traficom.

Om flyghindertillstånd söks hos Traficom ska ANS Finlands utlåtande bifogas ansökan

Behandlingstiden för ansökan varierar från fall till fall.

För vem och på vilka villkor

För att ansöka om flyghindertillstånd ska den som sätter upp hindret först begära ett flyghinderutlåtande Air Navigation Services Finland Ab (ANS Finland

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tillståndsavgiften fastställs i den gällande avgiftsförordningen

https://www.traficom.fi/sv/traficom/priser-och-avgifter

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.6.2020