suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om störning som orsakats av luftfart

  • E-tjänst

Traficom övervakar luftfarten i Finland. Med denna blankett kan du göra en anmälan till Traficom om störningar som förorsakats av luftfartyg.

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.12.2021