suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om störning som orsakats av luftfart

  • E-tjänst

Traficom övervakar luftfarten i Finland. Med denna blankett kan du göra en anmälan till Traficom om störningar som förorsakats av luftfartyg.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.6.2020