suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om störning som orsakats av luftfart

  • E-tjänst

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) övervakar luftfarten i Finland. Med denna blankett kan du göra en anmälan till Trafi om störningar som förorsakats av luftfartyg.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.5.2019